Forhåndsvisning av sideskift

Display the page breaks and print ranges in the sheet. Choose View - Normal to switch this mode off.

For å bruke denne funksjonen …

Choose View - Page Break.


Skrive ut regneark

Angi antall sider som skal skrives ut

Oppsprettsmenyen for forhåndsvisningen av sideskift inneholder funksjoner for redigering av sideskift, også de følgende alternativene:

Delete Page Breaks

Slett alle manuelle skift i arket.

Legg til utskriftsområde

Legger de merkede cellene til i utskriftsområdene.