Slett celler

Completely deletes selected cells, columns or rows. The cells below or to the right of the deleted cells will fill the space. Note that the selected delete option is stored and reloaded when the dialog is next called.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Sheet - Delete Cells.


Delete cells dialog

Merking

Dette området inneholder innstillinger som angir hvordan arkene vises etter sletting av celler.

Flytt celler opp

Fyller tomrommet fra de slettede cellene med de cellene som ligger nedenfor.

Flytt celler til venstre

Fyll tomrommet fra de slettede cellene med de cellene som ligger til høyre.

Slett hele rader

Etter å ha merket minst en celle, slettes hele raden fra arket med denne funksjonen.

Slett hele kolonner

Etter å ha merket minst en celle, slettes hele kolonnen fra arket med denne funksjonen.