Topptekst/bunntekst

Gir deg muligheten til å tilpasse og formatere topp- og bunntekster.

Dialogvinduet Topptekster/bunntekster inneholder faner du kan bruke til å angi topptekster og bunntekster. Hvis det ikke er satt et merke i avkryssingsboksen Samme innhold venstre/høyre i dialogvinduet Sidestil, vil det være egne faner for topptekst/bunntekst på venstre- og høyresider.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Insert - Headers and Footers.


Topptekst/bunntekst

Angi eller formater en topptekst eller bunntekst for en sidestil.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.