The Depot Library

For å bruke denne funksjonen …

Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select LibreOffice Macros container.


Merknadsikon

This library must be loaded before execution. Place the following statement before the first macro in your module:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Depot")


Advarselsikon

Denne hjelpesiden trenger mer arbeide for å bli ferdig. Vennligst bli med i LibfeOffice prosjektet og hjelp oss med å skrive den manglende informasjonen. Besøk vår nettside om å skrive hjelpesider.