Åpne et dialogvindu med makrokode

Gå ut av dialogvindu-redigeringen ved å trykke på navnefliken til modulen dialogvinduet er tilkoblet, i LibreOffice BASIC-vinduet. Navnefliken er nederst i vinduet.

Skriv inn følgende kode for underprogrammet kalt VisDialogvindu1. I dette eksempelet blir dialogvinduet du laget, kalt "Dialogvindu1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

For å ikke bruke funksjonen "LoadDialog" kan du bruke følgende kode i steden:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

"Dialogvindu1" åpner når du kjører denne koden. For å lukke dialogvinduet klikker du lukkeknappen (x) på tittellinjen.