Programmeringseksempel for kontroller i redigering av dialogvinduer.

De følgende eksemplene beskriver et nytt dialogvindu kalt «Dialog1». Bruk kontrollelementene på verktøylinjen Verktøykasse i dialogredigeringa for å lage dialogvinduet og legge til følgende kontrollelementer: en Avkryssingsboks kalt «CheckBox1», et Etikettfelt kalt «Label1», en Knapp kalt «CommandButton1» og en Listeboks kalt «ListBox1».

Advarselsikon

Vær konsekvent med små/store bokstaver når du kobler et kontrollelement til en objekt-variabel.


Overordnet funksjon for ĂĄ laste dialogvinduer

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Visning av et dialogvindu

REM global definisjon av variabler

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Se pĂĄ, eller rediger egenskapene til kontrollelementene i et program

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM hent dialogmodell

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM vis tekst for Etikett1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM sett ny tekst for Kontrolletikett1

  oLabel1.Text = "Nye Filer"

  REM vis modellegenskapene for Avkryssingsboks1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM sett ny tilstand for Avkryssingsboks1 for kontrollmodell

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM vis modellegenskapene for Kommandoknapp1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM vis modellegenskapne for Kommandoknapp1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM kjør dialogvinduet

  oDialog1.Execute()

End Sub

Legg til en oppføring i en listeboks

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM legg til et nytt element i listeboksen

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("Nytt element" & iCount,0)

End Sub

Fjern en oppføring fra en listeboks

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM Fjern det første elementet i ein Listeboks

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub