Табела

Прикажува команди за вметнување, уредување и бришење на табела внатре во текстуален документ.

Insert Table

Вметнува нова табела.

Вметнување

Колони

Вметнува колони.

Редови

Вметнува редови.

Избриши

Табела

Deletes the current table.

Колони

Ги брише избраните колони.

Редови

Ги брише избраните редови.

Избери

Табела

Ја избира тековната табела.

Колона

Ја избира тековната колона.

Ред

Го избира тековниот ред.

Ќелија

Selects the current cell.

Спој ќелии

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

Раздели ќелии

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Спојување табели

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Подели табела

Ја дели тековната табела на две посебни табели на местото каде се наоѓа курсорот Можете исто така да и пристапите на оваа нредна со десен клик на ќелијата во табелата.

Автоматско форматирање

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Автоматско приспособување

Ширина на колона

Го отвора дијалогот „Ширина на колона“ каде што може да ја промените ширината на колоната.

Оптимална ширина на колона

Automatically adjusts column widths to match the contents of the cells. Changing the width of a column does not affect the width of the other columns in the table. The width of the table cannot exceed the page width.

Рамномерна распределба на колони

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

Висина на ред

Го отвора дијалогот „Висина на Ред“ каде што може да ја промените висината на редот.

Оптимална висина на ред

Automatically adjusts row heights to match the contents of the cells. This is the default setting for new tables.

Рамномерна распределба на редови

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

Претвори

Текст во табела

Отвора дијалог каде што може да го претворите избраниот текст во табела.

Табела во текст

Отвора дијалог каде што може да ја претворите тековната табела во текст.

Подреди

Ги подредува избраните пасуси или редови од табели, по азбучен ред или според реден број. Можете да назначите до три клуча за подредување или комбинација од клучеви составени од букви и бројки.

Формула

Го отвора алатникот за формули каде што може да внесувате или уредувате формули.

Формат на броеви

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Својства на табела

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.