Ажурирање, уредување и бришење индекси и содржини

  1. Поставете го покажувачот во индексот или содржината.

    If you cannot place your cursor in the index or table of contents, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select Enable cursor in the Protected Areas section.

  2. Кликнете со десното копче на глушецот и од менито изберете опција за уредување.

You can also make changes directly to an index or table of contents. Right-click in the index or table of contents, choose Edit Index or Table of Contents, click Type tab, and then clear the Protected against manual changes check box.

Creating a Table of Contents

Ажурирање, уредување и бришење индекси и содржини

Форматирање индекс или содржина

Уредување или бришење елементи на индекси и табели

креирање алфабетски индекси

User-Defined Indexes

Креирање библиографии

Indexes Covering Several Documents