Форматирање заглавија или подножја

Можете да примените директно форматирање текст во заглавие или подножје. Можете исто така да го приспособите растојанието на текстот во однос на рамката на заглавието или подножјето или да примените раб на заглавието или подножјето.

  1. Изберете Форматирај - Страница и изберете го ливчето Заглавие или Подножје.

  2. Поставете ги податоците за растојание што сакате да го користите.

  3. За да додадете раб или сенка на заглавието или подножјето кликнете на Повеќе. Се отвора дијалогот Раб / подлога.

За заглавија и подножја

Креирање стил на страница заснован на тековната страница

Дефинирање различни заглавијаи подножја

Вметнување назив на поглавје и број во заглавие или подножје