Вметнување назив на поглавје и број во заглавие или подножје

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

За да креирате стил на пасус за наслови на поглавја:

 1. Choose Tools - Chapter Numbering.

 2. Во полето Стил на пасус изберете го стилот на пасус што сакате да го користите за наслови на поглавјата, на пример, „Заглавие 1“.

 3. Изберете го стилот на нумерирање на насловите на поглавјата во полето Број, на пример, „1,2,3...“.

 4. Во полето Пред напишете „Поглавје“, следено со празно место.

 5. Внесете празно место во полето По .

 6. Click OK.

За да вметнете назив и број во заглавие или подножје:

 1. Применете го стилот на пасус што го дефиниравте за наслови на поглавја на насловите на поглавјата во вашиот документ.

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. Кликенте на заглавието или подножјето.

 4. Изберете Вметни -Полиња - Други и потоа кликнете на ливчето Функции.

 1. Кликнете на „Поглавје“во листата Тип и „Број и назив на поглавјето“ во листата Формат.

 2. Кликнете Вметни и потоа кликнете Затвори.

Заглавието на секоја страница што го користи тековниот стил на страница автоматски го прикажува називот и бројотна поглавјето.

За заглавија и подножја

Креирање стил на страница заснован на тековната страница

Дефинирање различни заглавијаи подножја

Форматирање заглавија или подножја