Вметнување број на страница во подножја

You can easily insert a page number field in the footer of your document. You can also add a page count to the footer, for example, in the form "Page 9 of 12"

Inserting page numbers

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. Изберете Вметни - Полиња - Број на страница.

Ако сакате можете да го порамните полето Број на страница како што порамнувате текст.

To Additionally Add a Page Count

  1. Кликнете пред полето Број на страница и напишете „Страница“, па кликнете после полето, внесете празно место и потоа напишете „од“.

  2. Изберете Вметни - Полиња - Вкупно страници.

За заглавија и подножја

Наизменични стилови на страница на парни и непарни страници

Креирање стил на страница заснован на тековната страница

Вметнување назив на поглавје и број во заглавие или подножје

Форматирање заглавија или подножја