Преместување и копирање текст во документи

  1. Изберете го текстот што сакате да го преместите или копирате.

  2. Направете една од следните активности:

    За да го преместите избраниот текст повлечете го текстот до друго место во документот и пуштете. Додека влечете, покажувачот на глушецот се променува во покажувач со сиво поле.

    За копирање на избраниот текст, притиснете додека влечете. Покажувачот на глушецот се променува во покажувач со знак плус (+).