Отстранување зборови од кориснички дефиниран речник

  1. Изберете Алатки - Опции - Поставувања за јазик - Помагала за пишување.

  2. Изберете го кориснички дефинираниот речник што сакате да го уредите во листата Кориснички дефинирани речници и потоа кликнете на Уреди.

  3. Изберете го зборот што сакате да го избришете во листата Збор и потоа кликнете на Избриши.

Checking Spelling Manually