Условен текст за вкупен број страници

Можете да креирате поле за условен текст што го прикажува зборот „страници“ наместо „страница“ во спрега со полето за вкупен број страници ако вашиот документ содржи повеќе од една страница.

  1. Поставете го покажувачот во вашиот документ каде што сакате да го вметнете вкупниот број страници.

  2. Изберете Вметни - Поле - Вкупно страници и потоа внесете празно место.

  3. Изберете Вметни -Полиња - Други и потоа кликнете на ливчето Функции.

  4. Кликнете „Условен текст“ во листата Тип.

  5. Напишете „Страница > 1“ во полето Услов.

  6. Напишете „Страници“ во полето Тогаш.

  7. Напишете „Страница“ во полето Инаку.

  8. Click Insert, and then click Close.

Условен текст

Defining Conditions

За полињата