Chapter Numbering

You can modify the heading hierarchy or assign a level in the hierarchy to a custom paragraph style. You can also add chapter and section numbering to heading paragraph styles. By default, the "Heading 1" paragraph style is at the top of the chapter hierarchy.

За да додадете автоматско нумерирање на стил на заглавие:

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Во полето Стил на пасус, изберете го стилот на заглавие на кој сакате да му додадете број на поглавје.

  3. Во полето Броеви изберете го стилот на нумерирање што сакате да го користите и потоа кликнете Во ред.

To Remove Automatic Chapter Numbering From a Heading Paragraph

  1. Кликнете на почетокот на текстот во пасусот за заглавие, по бројот.

  2. Press the Backspace key to delete the number.

За да користите сопствен стил на пасус како заглавие:

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. Изберете го сопствениот стил во полето Стил на пасус.

  3. Кликнете на нивото на заглавие што сакате да го доделите на сопствениот стил на пасус во листата Ниво.

  4. Click OK.

Changing the Outline Level of Numbered and Bulleted Lists

Уредување поглавја во Навигаторот