Пресметување на сума од низа на ќелии во табела

 1. Choose Table - Insert Table, and insert a table with one column and more than one row into a text document.

 2. Внесете број во секоја ќелија од колоната, но оставете ја празна последната ќелија од колоната.

 3. Поставете го покажувачот во последната ќелија од колоната и потоа кликнете на иконата Сума на Лентата за табели.
  Лентата за формулисе појавува со елементот „=сума“.

 4. Кликнете во првата ќелија од низите што сакате да ги сумирате, повлечете до последната ќелија, а потоа отпуштете.
  LibreOffice вметнува формула за пресметување на сума од вредностите во тековната колона.

 5. Притиснете Enter, или кликнете Примени во Лентата за формули.
  Сумата од вредностите во тековната колона е внесена во ќелијата.

Ако внесете друг број било каде во колоната, сумата е ажурирана штом ќе кликнете на последната ќелија од колоната.

Слично, можете брзо да ја пресметате сумата на редови од броеви.

Алатник за формули

Пресметување во текстуални документи

Пресметување сложени формули во текстуални документи

Пресметување и вметнување на резултатот од формула во текстуален документ

Пресметување низ табели