Автоматска проверка на правопис

LibreOffice може автоматски да го проверува правописот при пишување и да ги подвлече можните правописни грешки со црвена брановидна линија.

За автоматска проверка на правопис додека пишувате:

  1. Choose Tools - Automatic Spell Checking.

  2. Кликнете со десното копче од глушецот на зборот подвлечен со црвена брановидна линија, а потоа изберете предложен збор за замена од листата или од подменито Автоматска корекција.

If you choose a word from the AutoCorrect submenu, the underlined word and the replacement word are automatically added to the AutoCorrect list for the current language. To view the AutoCorrect list, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, and then click the Replace tab.

Исто така можете да го додате подвлечениот збор во сопствениот речник со избирање на Додај.

За да изоставите зборови од проверката на правопис:

  1. Изберете ги зборовите што сакате да ги изоставите.

  2. Кликнете со десното копче од глушецот и изберете Знак.

  3. Choose "None (Do not check spelling)".

Креирање нов речник.

Додавање исклучоци во листата за автоматска корекција

Checking Spelling Manually