Директен покажувач вклучено/исклучено

Activates or deactivates the direct cursor. You can specify the behavior of the direct cursor by choosing - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

За да пристапите до оваа наредба...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000402.xhp#direct_cursor not found).

On Tools bar, click

Икона

Toggle Direct Cursor Mode


Директниот покажувач ви овозможува да кликнете на празна област од страницата и да сместите текст, слики, рамки и други објекти.

Доколку го позиционирате директниот покажувач отприлика во средината помеѓу левата и десната маргина од страницата или ќелијата на табела, текстот што ќе го вметнете ќе биде центриран. Исто така, текстот е порамнет надесно кога директниот покажувач е поставен на десната маргина.

Warning Icon

Алатката Автоматска корекција автоматски ги отстранува празните пасуси, табулатори и празни места коишто се вметнати со директниот покажувач. Ако сакате да го користете директниот покажувач, тогаш оневозможете ја алатката Автоматска корекција.


Директниот покажувач поставува табулатори за да го позиционираат покажувачот. Ако ги промените табулаторите подоцна, позицијата на текстот на страницата може да се промени исто така.