Вметни

Алатникот содржи различни функции за вметнување рамки, графики, табели, и останати објекти.

Можете да ги изберете следниве функции:

Табела

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Икона

Табела

Дел

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Икона

Дел

Вметни рамка рачно

Draws a frame where you drag in the document. Click the arrow next to the icon to select the number of columns for the frame.

Рамка

Вметни рамка рачно

Лебдечка рамка

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file. Floating frames are not supported by Netscape Navigator 4.x.

Икона

Лебдечка рамка

Вметни фуснота директно

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Икона

Вметни фуснота директно

Вметни забелешка директно

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Икона

Вметни забелешка директно

Белешка

Вметнува белешка во тековната позиција на покажувачот.

Обележувач

Внесува обележувач на позицијата на покажувачот. Тогаш може да го употребите Навигаторот за брзо да скокате до обележаната локација подоцна. Во HTML документ, обележувачите се претворени во котви до кои можете да скокнете преку хиперврска.

Icon

Обележувач

Датотека

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Икона

Датотека

Автоматски текст

Креира, уредува или вметнува авто.текст. Може да го зачувате форматираниот текст, текстот од графиката, табелите или полињата како авто. текст. За брзо внесување на авто. текст внесете ја кратенката на авто. текстот од вашиот документ и потоа притиснете F3.

Специјален знак

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Икона

Специјален знак

Внеси полиња

Вметнува поле во тековната позиција на покажувачот.

Икона

Вметни полиња

Контроли

Иконата за контроли отвора алатник со алатите што ви се потребни за да креирате интерактивна форма.

Икона

Контроли на форма

Од датотека

Inserts an image into the current document .

Икона

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


Формула

Inserts a formula into the current document.

Икона

Формула

Графикон

Икона

Графикон

OLE-објект

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Икона

OLE-објект

Вметни индекс

Вметнува индекс или табела со содржини во тековната позиција на покажувачот.

Елемент

Marks the selected text as index or table of contents entry.

Икона

Елемент