Рестартирај нумерирање

Го рестартира нумерирањето на текст. Ова е видливо единствено кога покажувачот е поставен во рамки на нумериран текст или текст со точки.

Икона

Рестартирај нумерирање