Сума

Ја активира функцијата сума. Забележи дека покажувачот мора да биде во ќелијата каде што сакате да се појави сумата.

LibreOffice го препознава опсегот на ќелии за функцијата на сума сѐ додека ќелиите се исполнети со броеви. Пред внесувањето податоци, мора да го овозможите препознавањето броеви во контекстното мени на табелата.

Кликнете на иконата Примени за да ја прифатите формулата за сума како што се појавува во линијата за внес.

Икона

Сума