Отповрзи рамки

Ја раскинува врската меѓу две рамки. Можете само да ја прекинете врската која се протега од избраната рамка до целната рамка.

Икона

Отповрзи рамки