Форматирање страници

Ги ажурира форматите на страниците во документот и повторно го пресметува вкупниот број на страници кој е прикажан во Статусната лента.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Алатки - Ажурирај - Повторно форматирај страници


Кај подолги документи, ажурирањето на форматирањето на страните може да трае подолго време.