Пресметај

Ја пресметува избраната формула и го копира резултатот во таблата со исечоци.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Алатки - Пресметај

+F3


Пресметување сложени формули во текстуални документи

Прикажување на резултатот од пресметка во табела во друга табела