Примени и утредувај промени

Автоматски ја форматира датотеката според опциите кои сте ги поставиле во Алатки - Автоматска корекција . Се појавува дијалог каде треба да одговорите дали ги прифаќате или ги офрлате промените.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes


Прифати ги сите

Applies all of the formatting changes.

Отфрли ги сите

Rejects all of the formatting changes.

Уреди промени

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Manage Changes, Filter tab