Delete

Deletes the selected row(s) from the table.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Табела - Избриши - Редови

На лентатаТабела кликнете

Икони

Избриши ред