Оптимална висина

Automatically adjusts row heights to match the contents of the cells. This is the default setting for new tables.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Табела - Автоматско поставување - Оптимална висина на редот

Отворете го алатникот Оптимизирај од лентата Табела, кликнете

Икона

Оптимална висина на ред


Note Icon

This option is only available if the table contains a row with a fixed height.