Наслов

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Вметни - Наслов

Отворете го контекстното мени - изберете Наслов


Својства

Одредете ги опциите за насловот на тековниот избор.

Категорија

Изберете ја категоријата за наслови, или напишете име за да креирате нова категорија Текстот од категоријата се појавува пред бројот на насловот во ознаката на насловот. Секоја претходно дефинирана категорија за наслови е форматирана со стил на пасус со исто име. На пример, категоријата за наслови „Илустрација“ е форматирана со стилот на параграфи „Илустрација“.

Нумерација

Изберете го видот на нумерирање кој сакате да го користете во насловот.

Наслов

Напишете го текстот кој сакате да се појавува по бројот на насловот. На пример, ако сакате да ги именувате вашите објекти како „Објект 1:Текст“ тавете две точки(:), празно место, па потоа текстот.

Разделувач

Внесете текстуални знаци по ваша желба, кои ќе се појават меѓу бројките во текстот на насловот.

Позиција

Го става насловот над или под избраниот елемент. Оваа опција е достапна за некои објекти.

Опции

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

Автоматки наслов

Opens the Caption dialog. It has the same information as the dialog you get by menu Tools - Options - LibreOffice Writer - AutoCaption.

Користење наслови

Додавање броеви на поглавја на наслови