Вовлекувања

Ја вовлекува содржината налево и надесно од маргината.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете го ливчето Вметни - Дел - Вовлекувања или изберете Форматирање - Делови


Пред Дел

Го специфицира вовлекувањето пред секцијата, на левата маргина.

По Дел

Го специфицира вовлекувањето по секцијата, на десната маргина.

Вметни Дел

Наредни кај полиња