Вметни Дел

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Вметни - Дел

Отворете го алатникот Вметни, кликнете

Икона

Дел


Можете да внесете цел документ во една секција или именувана секцила од друг документ. Можете да внесете секција како DDE врска.

За да уредите секција, одберете Формат - Секции.

ДијалоготВметни дел ги содржи следниве работи:

Section

Sets the properties of the section.

Columns

Specifies the number of columns and the column layout for a page style, frame, or section.

Вовлекувања

Ја вовлекува содржината налево и надесно од маргината.

Background

Set the background color or graphic.

Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Вметни

Го вметнува Делот кој сте го дефинирале на местото каде се наоѓа курсерот во документот.

Using Shortcut Keys (LibreOffice Writer Accessibility)