Скриени Пасуси

Прикажува или сокрива прикриени пасуси. Оваа опција делува само на прикажувањето на скриените пасуси, но не и на нивното печатење.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Преглед - Скриени пасуси


Note Icon

За да ја овозможете оваа опција, изберетеАлатки - Опции - LibreOffice Уредувач - Помош при Форматирање, и осигурајте се дека Скриени Пасуси копчето за означување Приказот на областа е избран.


Користете го командното поле "Скриен Прараграф" да доделите состојба која мора да биде met за да прикрие пасус. Ако состојбата не е met, пасусот ке биде прикажан.

Кога прикривате пасус, фуснотите и рамките кои се во пасусите се исто така прикриени.