Formatting Marks

Ги прикажува знаците во вашиот тексткои не се печатат, како на пример пасус ознаките, кочниците на линиите и празните места.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose View - Formatting Marks

+F10

На лентата Стандардно, кликнете

Icon

Formatting Marks


Кога бришете ознака за пасус, пасусот кој е споен го презема форматот од пасусот над кој е курсорот.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display of area.