Selection

Ова е листа на оператори, функции, симболи и формат опции што може да се вметнат во формулата.

Некои примери ви го покажуваат опсегот на операциите. Можете да најдете повеќе примери во примери - формули папка.

Избраниот прозорец е поделен на два дела. Притисни на симбол на горниот дел од прозорецот прикажани се помалку важни симболи во долната половина на прозорецот.

Можеш да дојдеш до некоја функција во подменијата во контекст на менито од команди прозор.

За да пристапите до оваа наредба...

Одберете Преглед - Избор


Унарни/Бинарни оператори

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

релации

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

постави операции

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

функции

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

оператори

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Атрибути

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

загради

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

формат

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Други симболи

Shows miscellaneous mathematical symbols.

LibreOffice Math Examples

The following is a list of sample formulas in LibreOffice Math.

D'oh! You found a bug (text/smath/01/03091500.xhp#reference not found).

This reference section contains lists of many operators, functions, symbols and formatting features available in LibreOffice Math. Many of the commands displayed can be inserted using the icons in the Selection window or the context menu of the Commands window.

D'oh! You found a bug (text/smath/01/03091500.xhp#reference not found).