Алатник со опции

За да се прикаже алатникот со опции, изберете Приказ - Алатници - Опции.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Поглед - Алтаници - Опции


Режим на ротација по кликање на објектот

Го менува однесување на кликот на глувчето, така да рачките за ротирање се појавуваат откако ќе кликнете на објект, и потоа повторно го кликнете. Влечете рачка за ротирање на објектот во саканата насока.

Икона

Режим на ротаација по кликање на објектот

Прикажи мрежа

Specifies whether to display the grid.

Icon

Display Grid

Покажи линии за прикачување

Прикажува или сокрива линии на прикачување така да можете да ги уредите објектите на вашиот слајд. За отстранување на линија на прикачување, одвлечете ја од слајдот.

Икона

Покажи линии за порамнување

Водилки при движење

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving

Прикачи за мрежа

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

Icon

Прикачи за мрежа

Прикачи за водилки

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap line when you release the mouse.

Икона

Snap to Snap Lines

Прикачи за маргините на страницата

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Икона

Прикачи на маргините на страницата

Прикачи за работ на објектот

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Икона

Прикачи на рамката на објектот

Прикачи за точките на објектот

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Икона

Прикачи на точките на објектот

Дозволи брзо уредување

Specifies whether to immediately switch to the text editing mode when clicking a text object.

Икона

Дозволи брзо уредување

Избери само област на текст

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

Икона

Озбери само област со текст

Кликнете два пати за да додадете текст

Го менуца однесувањето на кликот на глувчето, така да можете двојно да кликнете на објект за додавање или уредување текст.

Икона

Кликнете два пати за да додадете текст

Креирај објект со атрибути

Ако оваа икона на Опции лентата е активирана, објектите се прикажани со нивните атрибути додека ги цртате. Ако оваа икона не е активирана, прикажана е само контура при цртањето, и објектот е прикажан со сите атрибути кога ќе го отпуштите копчето на глувчето.

Икона

Креирај објект со атрибути

Излези од сите групи

Излегува од сите групи и се враќа на нормален преглед.

Икона

Излези од сите групи