Алатници

Овој преглед ја опишува стандардната конфигурација на алатник во LibreOffice.

Стандарден алатник

Стандардниот алатник е достапен во секоја апликација од LibreOffice.

Presentation Toolbar

Common commands for slides.

Алатник за цртање

Алатникот за цртање содржи често користени алатки за уредување. Кликнете на стрелката до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.

Алатник за главни црти

Во прегледот на главни црти, алатникот за главни црти ги содржи често користените алатки за уредување. Кликнете на стрелката што се наоѓа до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.

Алатник за подредување на слајдови

Во прегледот за подредување на слајдови може да го користите алатникот за подредување на слајдови.

Алатник за линии и исполнувања

Алатникот за линии и исполнувања содржи наредби и опции што може да ги примените во тековниот приказ.

Алатник за приказ на слајдови

Алатникот за приказ на слајдови се отвора со прегледот за подредување слајдови.

Table Bar

Алатникот за табели содржи функции што Ви се потребни кога работите со табели. Се појавува кога ќе го придвижите покажувачот во табела.

Алатник за форматирање на текст

За да се прикаже алатникот за форматирање на текст поставете го покажувачот во текстуален објект.

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

Алатник за уредување точки

Алатникот за уредување точки се појавува кога ќе изберете полигон (објект) и ќе кликнете на Уреди точки.

Алатник со опции

За да се прикаже алатникот со опции, изберете Приказ - Алатници - Опции.

Color Bar

Show or hides the Color Bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Статусна линија

Статусната линија прикажува информации за Вашиот документ, вклучувајќи го и тековно избраниот објект. Можете да кликнете двапати на некои елементи од статусната линија за да го отворите соодветниот дијалог.

3Д-поставувања

Алатникот за 3Д-поставувања ги одредува својствата на избраните 3Д-објекти.

ТекстЕфекти

Алатникот ТекстЕфекти се отвора кога ќе изберете објект од ТекстЕфекти.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Вметни

Add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document.