Менија

Следниот дел ги прикажува достапните теми за помош за менијата и дијалозите.

Note Icon

Прозорецот што го содржи документот на кој сакате да работите мора да биде избран за да можете да ги користите наредбите од менито. На сличен начин, морате да изберете објект во документот за да користите наредби од менито поврзани со објектот.


Warning Icon

Менијата зависат од контекстот. Ова значи дека се достапни оние ставки од менито кои се релевантни за работата што моментално се извршува. Ако покажувачот е лоциран во текстот тогаш се достапни сите оние ставки од менито кои се потребни за да се уреди текстот. Ако сте избрале графика во документот, тогаш ќе ги видите сите оние ставки од менито кои можат да се користат во уредувањето на графика.


Датотека

Овие команди се применуваат на тековниот документ, отворете нов документ или затворете ја апликацијата.

Уредување

Ова мени содржи команди за уредување на содржината на тековниот документ.

Приказ

Ова мени содржи команди за контролирање на екранскиот приказ на документот.

Вметнување

Ова мени содржи команди кои се користат за вметнување на нови елементи во документот, на пример, графика, објекти, специјални знаци и други датотеки.

Форматирај

Содржи команди за форматирање на распоредот и содржината на Вашиот документ.

Елипса

This menu provides slide management and navigation commands.

Слајд-шоу

Содржи команди и опции за презентацијата која се извршува.

Алатки

Содржи aлатки за проверка на правописот, галерија од објекти кои можете да ги додадете на вашиот документ како и алатки за конфигурација на менија и поставување на преференции на програмата.

Прозорец

Содржи команди за манипулирање и прикажување на прозорците на документот.

Помош

Менито за помош Ви овозможува да го стартувате и да управувате со системот за помош на LibreOffice.