Вклучувајќи раб. листови во слајдови

You can apply different methods to insert spreadsheet cells into your Impress slides or Draw pages:

 1. Insert a native table - you enter the data into the cells and apply fancy formatting using the Table Design section on the Tasks pane.

 2. Insert a new table as an OLE object or insert an existing file as an OLE object - you can specify the link to a file to be a live link to the latest data saved in a spreadsheet file.

Deletes the current record.

Inserting a native table

 1. Go to the Impress slide or Draw page where you want to insert the table.

 2. Choose Insert - Table or use the Table icon on the Standard toolbar to insert a table.

 3. Double-click the table and enter or paste the data into the cells.

 4. Select some cell contents and right-click to open the context menu. Choose commands to change the cell's contents, like font size and line spacing.

 5. Right-click the table border to open the table's context menu. Use the table's context menu to enter a name and description for the table, or to distribute the rows or columns equally, among other commands.

 6. Select some cells and right-click to open a context menu, where you can insert or delete rows and columns, among other commands.

  To select a rectangular area of cells, point to a cell in one corner of the rectangle, hold down the mouse button, and drag the mouse to the opposite corner of the rectangle, then release the mouse button.

  To select one cell, point to that cell, hold down the mouse button, and drag the mouse to the next cell and back, then release the mouse button.

Вметнување на нов LibreOffice Calc раб. лист

Можете да додадете празен LibreOffice Calc раб. лист во слајд како OLE објект.

 1. Одете на слајдот каде што сакате да се внесе раб. лист.

 2. Изберете Вметни - Работен лист. Кликнете во листот за внесување на податоците.

 3. Click outside the spreadsheet to view the slide.

За промена на големина на раб. лист без промена на ќелиите, двоен клик на раб. лист и потоа влечете аголна рачка. За промена на големина на ќелиите, кликнете го раб. лист и потоа влечете аголна рачка.

Inserting LibreOffice Calc spreadsheets from a file

Кога се вметнува постоечки раб. лист во вашиот слајд, измените кои сте ги направиле на оригиналната датотека не се ажурирани на вашиот слајд. Сепак можете да направите измени на раб. листови во вашиот слајд.

 1. Одете на слајдот каде што сакате да се внесе раб. лист.

 2. Изберете Внеси - Објект - OLE објект.

 3. Select Create from file, and click Search.

 4. Лоцирајте ја датотеката која сакате да се вметне и потоа кликнетеВо ред.

  Enable the Link to file checkbox to insert the file as a live link.

Note Icon

Целиот раб. лист е вметнат во вашиот слајд. Ако сакате да го смените листот кој е прикажан, двоен клик на раб. лист и потоа изберете друг лист.


Format - Slide Layout

Вметни - Објект - OLE објект