Зачувување на презентација во HTML формат

  1. Отвори ја презентацијата која сакате да ја зачувате во HTML формат.

  2. Изберете Датотека - Изнеси.

  3. Постави Тип на датотека во HTML документ (LibreOffice Impress) (.html;.htm).

  4. Внесете Име на датотека, и потоа кликнетеИзнеси.

  5. Следете ги инструкциите во HTML изнесување волшебникот.