Алатник со точки за слепување

Внесете или изменете ги својствата на точката на слепување. Точка на слепување е сопствена точка на поврзување каде што можете да прикачите поврзувач линија. Стандардно, LibreOffice автоматски поставува точка на поврзување во средина на секоја страна од ограничениот правоаголник за секој објект кој го креирате.

За да пристапите до оваа наредба...

Кликнете врз иконата со лепливите точки на лентата за цртање


Креирање дијаграм

Вметни точка на слепување

Вметнува точка на слепување онаму каде што ќе кликнете на објектот.

Икона

Вметни точка

Излезна насока налево

Се прикачува поврзувач на левиот раб на избраната точка на слепување.

Икона

Излезна насока налево

Излезна насока нагоре

Се прикачува поврзувач на горниот крај на избраната точка на слепување.

Икона

Излезна насока нагоре

Излезна насока надесно

Се прикачува поврзувач на десниот раб на избраната точка на слепување.

Икона

Излезна насока надесно

Излезна насока надолу

Се прикачува поврзувач на долниот раб на избраната точка на слепување.

Икона

Излезна насока надолу

Релативна точка на слепување

Ја задржува релативната позиција на избраната точка на слепување кога менувате големина на објект.

Икона

Релативна точка на слепување

Леплива точка хоризонтално лево

Кога е сменета големината на објект, тековната точка на слепување останува фиксирана на левиот раб на објектот.

Икона

Леплива точка хоризонтално лево

Леплива точка хоризонтално центар

Кога е сменета големината на објект, тековната точка на слепување останува фиксирана на центарот на објектот.

Икона

Леплива точка хоризонтално центар

Леплива точка хоризонтално десно

Кога е сменета големината на објект, тековната точка на слепување останува фиксирана на десниот раб на објектот.

Икона

Леплива точка хоризонтално десно

Леплива точка вертикално горе

Кога е сменета големината на објектот, тековната точка на слепување останува фиксирана на горниот раб на објектот.

Икона

Леплива точка вертикално горе

Леплива точка вертикално центар

Кога е сменета големината на објект, тековната точка на слепување останува фиксирана на вертикалниот центар на објектот.

Икона

Леплива точка вертикално центар

Леплива точка вертикално долу

Кога е сменета големината на објект, тековната точка на слепување останува фиксирана на долниот раб на објектот.

Икона

Леплива точка вертикално долу