Моментален Слајд/Ниво

Го прикажува моменталниот број на слајдот проследено од вкупниот број на слајдови.

Note Icon

Во Мод на слоеви, се прикажува името на слојот кој го содржи избраниот објект.