Покажи/Скриј слајд

Го крие избраниот слајд така што не се прикажува за време на проекцијата на слајдовите.

Бројот на скриениот слајд е пречкртан. За се покаже скриениот слајд изберете Проекција на слајдови - Покажи/Скриј слајд повторно.

Икона

Покажи/скриј слајд