Сопствени прикази на слајдови

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Слајд шоу - Сопствено слајд шоу


Креирање сопствен слајд шоу

Име на презентација

Lists the custom slide shows that are available.

To create a custom slide show, click New.

Користи сопствена презентација на слајдови

Runs the custom slide show you selected when you click Start. Otherwise, the entire presentation is shown.

To run a custom slide show:

  1. Click the show in the list and then select Use Custom Slide Show.

  2. Click Start.

New

Creates a custom slide show.

Уреди

Add, remove or reorder slides as well as change the name of the selected custom slide show.

Избриши

Го бриши избраниот елемент без дадена потврда за бришење..

Копирај

Creates a copy of the selected custom slide show. You can modify the name of the show by clicking Edit.

Пушти

Runs the slide show. Ensure that Use Custom Slide Show is selected if you want to run a custom presentation.

Затвори

Го затвора дијалогот и ги зачувува сите измени.