Slide Layout

Opens a submenu with slide layouts.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Форматирање - Распоред на слајдови


Applying a Slide Design to a Master Slide