Вметни слајдови/објекти

Овозможува вметнување на целиот документ или само специфични делови во документот.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Внеси - Датотека

На алатникот за внесување кликнете

Икона

Датотека


Да вметнете специфични елементи од документот:

  1. Click the plus sign next to the file name and select the elements you want to insert. Hold down to add to or Shift to expand your selection.

  2. If you want to insert the file as a link, select Link.

  3. Click OK.

  4. At the prompt, click Yes to scale the elements to fit on the slide or No to preserve the original size of the elements.

Врска

Inserts file or file elements as a link that is automatically updated when the source file is modified.

Избриши ги неискористените позадински слајдови

Неискористените шаблони за страници не се вметнуваат.