Table

Inserts a new LibreOffice Calc spreadsheet into the current slide.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Внеси - Табеларен приказ

На алатникот за внесување кликнете

Икона

Табеларен приказ