Delete Slide

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Вметни - Слајд

На алатникот за презентацијата кликнете

Икона

New Page/Slide