Export

Ја изнесува вашата презентација или цртеж и ги поставува опциите за изнесување.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Датотека - Извоз


Следните формати на датотеки Ви овозможуваат дополнителни опции при износ откако ќе кликнете на Зачувај:

HTML-документ, JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Ако изберете "Macromedia Flash (SWF)" како формат на документ, тековниот Impress или Draw документ ќе биде изнесен во Macromedia Flash форматот.

If you choose "HTML Document" as your file format, the HTML Export Wizard appears. This wizard guides you through the export process and includes the option to save the pictures in your presentation in GIF or JPG format.

Export dialog

Information on Import and Export Filters