Приказ

Ги дефинира стандардните поставувања за прикажување објекти во Вашите текстуални документи исто така и стандардните поставувања за елементите на прозорците.

За да пристапите до оваа наредба...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Snap Lines

Ги одредува поставувањата што се однесуваат на прикажувањето на водилки.

Helplines While Moving

Displays snap lines around the frames when frames are moved. You can select the Helplines While Moving option to show the exact position of the object using lineal values.

Приказ

Одредува дали се прикажани лентите за движење и линијарите.

Хоризонтален

Го прикажува хоризонталниот линијар. Изберете по желба мерна единица од соодветната листа.

Вертикален

Го прикажува вертикалниот линијар. Изберете по желба мерна единица од соодветната листа.

Порамнето оддесно

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Го порамнува вертикалниот линијар со десната страна.

Мазно движење

Ја активира функцијата за мазно движење на страници. Брзината на движење зависи од површината и од длабочината на бои на екранот.

Прикажи

Дефинира кои елементи на документот се прикажани.

Images and objects

Specifies whether to display images and objects on the screen. If these elements are hidden, you will see empty frames as placeholders.

Исто така може да го контролирате приказот на графиките преку иконата Графика вкл./искл.. Иконата е прикажана на алатникот Алатки доколку е отворен текстуален документ.

Note Icon

If the Images and objects option is not selected, no graphics will be loaded from the Internet. Graphics within a table and without an indication of their size can cause display problems when using an older HTML standard on the browsed page.


Табели

Ги прикажува табелите содржани во Вашиот документ.

За да ги прикажете границите на табелите, кликнете со десното копче на која било табела и изберете Граници на табелa или во документ од Writer изберете Tабела - Граници на табелa.

Цртежи и контроли

Ги прикажува цртежите и контролите што ги содржи Вашиот документ.

Кодови на полињата

Displays the field names in the document instead of the contents of the fields. You can also choose View - Field Names in a text document.

Белешки

Ги прикажува белешките и скриптите што ги содржи документот. Белешките ќе бидат прикажани како обоени полиња. Кликнете двапати на некое од нив за да ги читате и уредувате.

Поставувања (само за HTML-документ)

Мерна единица (само за HTML-документ)

Ја одредува единицата за HTML-документи.