Податоци за корисникот

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose - LibreOffice - User Data.


Податоците на корисникот се користат во обрасците и во волшебниците на LibreOffice. На пример, полињата „Име“ и „Презиме“ се користат за автоматско вметнување на Вашето име како автор на нов документ. Ова може да го видите во Датотека - Својства.

Некои од податоците на корисникот се вклучуваат автоматски во интерен речник за да се препознаваат од проверувачот на правопис. Доколку се направат грешки при пишување, програмата ги користи овие податоци за да предложи замени. Имајте предвид дека промените на овие податоци ќе важат дури откако ќе се рестартира LibreOffice.

Адреса

Користете го полето Адреса за внесување и уредување на Вашите лични податоци.

Компанија

Type the name of your company in this field.

Име

Type your first name.

Презиме

Type your last name.

Иницијали

Type your initials.

Улица

Type the name of your street in this field.

Поштенски број

Type your ZIP in this field.

Град

Type the city where you live.

Земја

Type your state.

Титула

Type your title in this field.

Позиција

Type your position in the company in this field.

Тел. (дома)

Type your private telephone number in this field.

Тел. (работа)

Type your work number in this field.

Факс

Type your fax number in this field.

Е-пошта

Type your e-mail address. For example, my.name@my.provider.com