Алатник за навигација на форми

Алатникот за навигација на форми содржи икони за уредување на табела од база на податоци или за контрола на приказот на податоците. Алатникот е прикажан на дното од документот што содржи полиња што се поврзани со база на податоци.

Може да го користите алатникот за навигација на форми за да се движите по записите како и да внесувате и да бришете записи. Ако податоците се зачувани во форма, промените ќе бидат префрлени во базата на податоци. Алатникот за навигација на форми исто така содржи функции за подредување, филтрирање и пребарување на записите со податоци.

Tip Icon

Може да ја користите иконата „Алатник за навигација“ на алатникот Повеќе контроли за да додадете алатник за навигација на форма.


Note Icon

Алатникот за навигација е видлив само за форми што се поврзани со база на податоци. Во приказот за дизајнирање на формата, алатникот за навигација не е достапен. Исто така погледнете за алатникот за табеларни податоци.


Приказот на податоци може да го контролирате со функциите за подредување и филтрирање. Оригиналните табели не се менуваат.

Тековниот редослед за подредување или филтер се зачувува со тековниот документ. Ако е некој филтер поставен, ќе биде активирана иконата Примени филтер на алатникот за навигација. Карактеристиките за подредување и филтрирање можат исто така да бидат конфигурирани во дијалогот Својства на формата. (Изберете Својства на формата - Податоци - својства Подредување и Филтер).

Note Icon

Ако основа на формата е SQL-израз (видете Својства на Формата - ливче Податоци - Извор на податоци) тогаш функциите за филтрирање и подредување се достапни само кога SQL-изразот се однесува на само една табела и не е напишан во режим на изворен SQL.


Апсолутен запис

Го прикажува бројот на тековниот запис. Внесете број за да отидете на соодветниот запис.

Прв запис

Икона

Ве носи на првиот запис.

Претходен запис

Икона

Ве носи на претходниот запис.

Следен запис

Икона

Ве носи на следниот запис.

Последен запис

Икона

Ве носи на последниот запис.

Зачувај запис

Икона

Зачувува нов запис со податоци. Промената е регистрирана во базата на податоци.

Отповикај: Запис на податоци

Икона

Ви овозможува да отповикате внес на податоци.

Нов запис

Икона

Креира нов запис.

Избриши запис

Икона

Брише запис. Треба да биде потврдено пред бришење.

Refresh

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Icon

Освежи

Најди запис

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Икона

Најди запис

Sort Ascending

Text fields are sorted alphabetically (A-Z), numerical fields in ascending order (0-9).

Icon

Подреди растечки

Sort Descending

Text fields are sorted alphabetically (Z-A), number fields in numerically descending order (9-0).

Icon

Подреди опаѓачки

AutoFilter

Filters the records based on the content of the currently selected data field.

Icon

Автоматски филтер

Form-based Filters

Prompts the database server to filter the visible data by specified criteria.

Icon

Form-based Filters

Подреди

Specifies the sort criteria for the data display.

Икона

Подреди

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Icon

Reset Filter/Sorting

Data source as table

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Icon

Data source as table

Apply Filter

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon

Примени филтер